UNL CP 72H  CÂN SPAM ẢNH


- Fake IP Ấn Độ + NN Ấn Độ
Vào Link https://m.facebook.com/help/contact/221689587951755
Điền thần chú: ĐIỀN CÁI GÌ CŨNG ĐC
F5 Lại hóng nick về
Lưu Ý: Không phải nick nào cũng về. Nó cũng như 751. Tùy nick thì về !


Tags