UNL FAQ MDĐầu tiên fake IP Japan + NN Nhật Bản
Vào Link:
https://ja-jp.facebook.com/help/contact/183000765122339
Điền Email Và Úp CMND Lên
Ra case thì rep ở case ( tỷ lệ về cao )
K ra case thì vào mail rep (tỷ lệ thấp)
-----
Tiếp tụ fake IP Cộng Hòa Dân Chủ Cônggô + NN Nhật Bản
Vào Link https://www.facebook.com/help/contact/?id=277716988959507
Điền Tên Đầy Đủ
Chọn Info
Điền Email Nick
Done.
-----
Giữ nguyên IP và NN trên
Vào Link: https://www.facebook.com/help/contact/1062444770553751
(link này dùng clone login vào)
Điền Email Nick
Điền Tên
Thần chú điền gì cũng đc
Hóng nó rep case hoặc support rep 2 link kia nhanh thì nick đáp đất ^^


Tags