TUT UNLOCK FAQ 015 (Apps Tên Giả) - 817 (Apps Nguyên Thủy)


Fake IP Hàn + NN HongKong
Vào 3 link sau:
https://www.facebook.com/help/contact/487444654660670
https://www.facebook.com/help/contact/1027748053999631
2 link trên anh em tự dịch ra rồi điền vào nha
Thần chú điền: Facebook !!!
Link còn lại: https://www.facebook.com/help/contact/1062444770553751
Anh em dùng clone (reg như clone login 767) log vào rồi điền y chang 2 link trên
Hóng F5 Nick Về
Tut Áp Dụng Cho FAQ 015 (Apps tg) và 817 (Apps nt)


Tags