TUT RIP BẰNG LINK 808
Bước 1: Fake 1 CMND
(theo thông tin victim, fake càng chuẩn thì RIP càng chất)
★ Bước 2:
- Fake IP Hà Lan
- Ngôn ngữ: Vương Quốc Anh (UK)
Bước 3: Login vào nick của mình ( nhớ là nick phải có mail).
❤Tiếp theo vào link:
https://m.facebook.com/help/contact/169486816475808
(và chọn ô theo thứ tự 3->2->1) và điền info.
❤Thần chú: 
Hello Facebook I’m one of the developers of Facebook into account the hidden administrative order Ensure that the work of the users found that the account is contrary to the standards and laws Facebook
I hope that the withdrawal of the account or confirm his identity because it is contrary to the laws and standards with Facebook
Greetings one of the developers of the new French Facebook
Xong gửi sẽ ra link hỗ trợ (case)
Bước 4:
❤Chờ 5-20phút Facebook Rep Thì ÚP lại CMND Kháng:
Thần Chú như sau:
Full Name: Tên Victim
ID: Id Victim@facebook.com
URL: Url Victim
Hello Facebook I’m one of the developers of Facebook into account the hidden administrative order Ensure that the work of the users found that the account is contrary to the standards and laws Facebook
I hope that the withdrawal of the account or confirm his identity because it is contrary to the laws and standards with Facebook
Greetings one of the developers of the new French Facebook


Tags