TUT DAME MD 5S DIE 

 B1: Fake Giống All Victim
        -Add tầm 5 bạn bè victim
 B2: - Fake Ip Nga
        - Nn Pháp
 B3: Vào Wall Victim Báo Cáo
        - Spam Vài Tấm Ảnh Với Stt Nữa
        - Rồi Ra Chặn Victim(Để Tránh Phản Dame)
 Rồi Hóng Nó Die Thôi (5s Hoặc 1h)
Link Clip: https://youtu.be/gZBZIXW9m0E 
▶ Link Fb Mình: http://facebook.com/DangThanh.Info 
Link Fanpage: http://facebook.com/NguyenDangThanh.Info

Tags