Mẹo ra Checkpoint Update cho acc còn lượt đổi tên : Vào acc bấm đổi tên rồi thêm 's hay 'n gì đó vào sau tên rồi lưu thay đổi, khi spam đảm bảo ra Checkpoint nhé !

B1: Fake 1 CMND Chuẩn nhé, Rename thì dùng CMND fix cũng được nên không phải lo
( Không Có CMND Thì Dùng ID Card Cũng Được Nha)
B2: Vào link 333 điền như sau (Thay thành tên các bạn nhé) :
  • Tên : Thành o.O
  • Tên đệm : (Bỏ qua)
  • Họ : Nguyễn Đăng o.O
***Thêm o.O vào sau tên để nó đá qua CP nhé
***Bước này có nghĩa là spam lên 333, để cho nick dính checkpoint tên giả rồi tạo form rename đó

B3: Cứ gửi xong ta lại nhấn Back rồi Chọn lại CMND và gửi lên
(Spam khoảng 3-5 lần như vậy)

B4: Đợi acc dính Checkpoint tên giả dạng update như hình :

B5: Nhấn chọn Không cập nhật và bấm Tiếp tục rồi nó sẽ đưa ta đến form Rename như 333
B6: Điền tên vào và dán kí tự ẩn trước tên 5 lần.
Ví dụ :
  • Tên : (Kí tự ẩn x5)Thành
  • Tên đệm : Bỏ qua
  • Họ : (Kí tự ẩn x5)Nguyễn Đăng

B7: Kẹp CMND ( Hoặc Id Card) đã chuẩn bị và Send ... Sau khoảng 30p là Noname về nhé, ae hóng trong mail sẽ có reply và khi thấy mail rep thành công ta chỉ cần login vào acc và nhấn tiếp tục ^^

Tags