TUT DAME BẰNG LINK 088 VỚI 480 MAX CHẤT 2018


- TUT Này Mình Vừa Test :v Nên Max Nqon AE Xài Lẹ Kẻo Fix Nhé 
- Điều Kiện : Đầu Tiên AE Chuẩn Bị 1 Cmnd ( Yêu Cầu Fake Chuẩn + Not Fix Nhé )
- Lệch Ngày Sinh Vẫn Được :v Không Sao Cả :v
- B1 : Fake IP Mông Cổ + Ngôn Ngữ Mông Cổ
- Vào 2 Link Contact :
https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
- Dòng 1 : Tên Của Bạn
- Dòng 2 : Tên Facebook Victim
- Dòng 3 : Url Victim ( Ví Dụ : 1000 .... )
- Dòng 4 : Email Victim ( Không Có Mail Victim Thì AE Lấy ID Của Victim Pastel Vào Thêm Đuôi @facebook.com )
- Dòng 5 : Úp CMND
- Gửi ...  !?
- Nếu Nó Ra Case Thì AE Thì AE Rép Lại Thần Chú + Cmnd Của Victim ( Lưu Ý : Support Rep Lần Nào Mình Rép Lại Lần Đó )
- Tiếp Theo Vào Link :
https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
- Dòng 1 : Tên Của Bạn
- Dòng 2 : Tên Facebook Victim
- Dòng 3 : Url Victim ( Ví Dụ : 1000 .... )
- Dòng 4 : Email Victim ( Không Có Mail Victim Thì AE Lấy ID Của Victim Pastel Vào Thêm Đuôi @facebook.com )
- Dòng 5 : Chọn ( Tôi Có Câu Hỏi )
- Thông Tin Bổ Sung : Саяхан миний мэдээлсэн данс санаж эсвэл зайлсхийсэн мэт санагдав. Би тэр хүнтэй холбоо барьж чадсангүй! Би энэ дансыг facebook ашиглан устгах болно. Facebook-г харах болно.
Фэйсбүүкийн багийн ачаар
- Gửi ... !?
- Done All Tut  !?

Tags