TUT UNLOCK 723+178 CÂN SPAM MAX CHẤT★Cần chuẩn bị 1 CMND chuẩn, fix cũng được★ 
( Nhưng phải unlock về trước kia mới được ) 
➡❀♡Bước 1 : Fake IP Hàn Quốc + Ngôn ngữ Hàn Quốc 
➡❀♡Bước 2 : Vào link dưới : 
https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086 
➡❀♡Bước 3 : Điền như sau : 
=> Dòng 1 : Điền email acc die 
=> Dòng 2 : Up CMND lên 
=> Dòng 3 : Điền gì cũng được 
- Done TUT <3 !? 
- TUT By : Nguyễn Đăng Thành ( Thành Star ✓ ) 
- Thắc mắc gì thì liên hệ fb: 
http://facebook.com/ThanhStar.Blog 

Tags