TUT Unlock FAQ 723 Cân Spam Nát Mới Nhất 2018 - Thành Star


ĐẦU TIÊN:
❀Fake IP Thụy Sĩ
Vào Link 907 Vs Kháng Trực Tiếp ( Hoặc Link 339 )
❀Đổi sang ngôn ngữ US
ĐIỀN ĐẨY ĐỦ THÔNG TIN NHA

THẦN CHÚ REP MAIL: (NHỚ DỊCH NHA)
Đây là thẻ căn cước của tôi do chính phủ cấp, vì vậy hãy kiểm tra và mở khóa tài khoản của tôi
Tôi không vi phạm chính sách của Facebook. Vui lòng mở lại tài khoản cho tôi
Tài khoản của tôi có rất nhiều thông tin quan trọng: trang người hâm mộ, ứng dụng, trang web và bạn bè
Tôi đã bị khóa trong 3 ngày, và nó có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến việc kinh doanh của tôi
Tôi nghĩ có một sai lầm trong khóa tài khoản của tôi! Xin hãy giúp tôi xem xét lại tài khoản. Cảm ơn đã đọc.
E-mail:
Họ và tên:
Sinh nhật:
URL: (Nếu Nhớ)

Úp Cmnd lên (2 mặc càng tốt)

❀Xong Nhấn Gửi


Coppy Tut Nhớ Ghi Nguồn: Nguyễn Đăng Thành (Thành Star✓)


Tags