Hướng Dẫn Lọc Bạn Bè Ảo, Không Tương Tác Trên Facebook
Bước 1: Lấy Token Full quyền

Để xóa bạn bè không tương tác, bạn cần có Token Full quyền để có thể lấy được danh sách bạn bè. Hãy copy đoạn code dưới đây vào Console trong F12 để lấy Token Full quyền: Code Get Token
Mở trang Facebook.com lên, nhấn phím F12, chuyển qua tab Console, dán đoạn mã dưới đây vào và nhấn Enter
Kết quả sẽ chuyển sang 1 tab khác, có thông tin Token tài khoản của bạn trong đó. Bạn copy đoạn mã từ phía sau access_token": cho đến hết dấu "

Bước 2: Dùng script xóa bạn bè không tương tác

Nguyên tắc làm việc của script xóa bạn bè là nó sẽ quét tất cả các bài viết trên Facebook cá nhân của bạn. Nếu nó phát hiện trong 100 bài viết không có tương tác (like, comment, share) của những bạn bè trong list, thì sẽ xóa bạn bè đó.
Bạn dùng đoạn Script xóa bạn bè dưới đây. Thay đổi các thông số sau:
  • const exceptions = [‘100030089564311’, ‘100011158877849’, ‘100001467593814’]; ==> Những ID bạn bè mà bạn không muốn xóa.
  • const LIMIT_POSTS = 100; ==> giới hạn bài đăng được quét
  • const ACCESS_TOKEN = ”; ==> Nhập Token lấy ở bước 1
Mở trang Facebook.com lên, nhấn phím F12, chuyển qua tab Console, dán đoạn mã dưới đây vào và nhấn Enter

Kết quả sẽ hiện thị danh sách bạn bè bị lọc:


vậy là xong


Tags